Điều Khoản

Sau đây là các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng trang web này. Tất cả các hành động của Khách hàng trên Trang web được điều phối bởi các điều khoản này.

Mục Lục

1. Khả năng áp dụng của các Điều khoản và Điều kiện này

– Khách hàng được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này bằng cách đánh dấu vào ô “Đồng ý” bên dưới và tiếp tục truy cập trang web này hoặc bằng cách khác khi mở tài khoản với Công ty hoặc đặt cược với Công ty. Công ty. Khi đồng ý với các điều khoản này và/hoặc tiếp tục sử dụng Trang web, Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này, các quy tắc và quy định của Công ty cũng như chính sách quyền riêng tư được kết hợp bằng cách tham chiếu đến các điều khoản này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào được đưa vào để tham chiếu, các điều khoản và điều kiện này sẽ luôn được ưu tiên áp dụng.

2. Ứng dụng của khách hàng

– Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng tuyên bố, chứng nhận và cam kết vô điều kiện và không hủy ngang, không giới hạn hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào (nếu có), rằng Khách hàng trên 21 tuổi hoặc trên độ tuổi chịu sự giám sát của chính phủ, hoặc trên tuổi và năng lực trí tuệ để chịu trách nhiệm về hành động của mình và tuân thủ các điều khoản và điều kiện.

3. Thông tin tài khoản và thông tin cá nhân

– Khách hàng chỉ có thể gửi tiền cho Công ty bằng các phương thức thanh toán có sẵn trên Trang web, Khách hàng chỉ có thể gửi và nhận tiền thông qua cùng một công ty thanh toán được Công ty ủy quyền (gọi tắt là “Công ty thanh toán được ủy quyền”) đó là được sử dụng để chuyển tiền , trừ khi gửi tiền trực tiếp cho Công ty. Công ty Thanh toán được Ủy quyền không được thể hiện mình là công ty được ủy quyền để nhận tiền thay mặt cho Công ty mà không có thông báo trước bằng văn bản có hiệu lực từ Công ty; và hơn nữa, Công ty thanh toán được ủy quyền không được mua, bán, quảng cáo, xuất bản hoặc quảng cáo cho Công ty hoặc các dịch vụ của Công ty mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

4. Điều kiện nhận cược

– Công ty sẽ chỉ chấp nhận các cược của Khách hàng đã đăng ký được đặt trực tuyến thông qua Trang web này. Đặt cược chỉ được coi là được thực hiện khi nó được Khách hàng thực hiện trực tuyến thông qua Trang web này, được coi là được thực hiện từ một địa chỉ Internet đã được Công ty đăng ký tại khu vực pháp lý mà Khách hàng đang ở. truy cập Trang web và chỉ được coi là chấp nhận nếu máy chủ trò chơi của Công ty đặt tại khu vực tài phán chấp nhận nó và đặt cược được đăng ký là được chấp nhận bởi máy chủ trò chơi của Công ty đặt tại khu vực tài phán. Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng qua Trang web khi đặt cược đó được Công ty chấp nhận và đăng ký theo những điều đã nói ở trên. Một vụ cá cược được coi là đã thực hiện khi máy chủ quản lý cờ bạc của Công ty nằm trong khu vực tài phán của Công ty chấp nhận và đăng ký nó, đồng thời Khách hàng được thông báo về việc chấp nhận. và ghi lại những điều đã nói ở trên theo các điều khoản và điều kiện này.